ADR EĞİTİMLERİ

ADR Bölüm 1.3 uyarınca; görevleri tehlikeli maddelerin taşınması, depolanması, elleçlenmesi, paketlenmesi, yüklenmesi, gönderilmesi, doldurulması ve boşaltılması olan personellerin alması zorunlu kılınan;

  • ADR Farkındalık Eğitimi
  • Göreve Özgü Eğitim
  • Emniyet Eğitimi

 olmak üzere üç başlık altında düzenlenen ADR Eğitimlerini veriyoruz.

 

 

 

ADR FARKINDALIK EĞİTİMİ

 

Hisarlar Farkındalık Eğitimi  

Farkındalık eğitimi,

firmada çalışan personellere genel olarak tehlikeli madde hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmaktadır.

Personelleriniz bu eğitim ile; Tehlikeli madde nedir, sınıfları nelerdir ?ADR Nedir, ADR görev dağılımları nelerdir?

sorularına net bir şekilde cevap verebilecek bilince sahip olacaklardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREVE ÖZGÜ EĞİTİM

 

 

       

Hisarlar goreve Eğitimi

Göreve Özgü eğitim,

firmada Tehlikeli Madde ile iştigal eden personellere iştigal ettikleri tehlikeli maddeler ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yapılmaktadır.

Personelleriniz bu eğitim ile; iştigal ettikleri Tehlikeli Maddeleri tanıyacak, ilk yardım önlemlerini öğrenecek, ilgili Tehlikeli Madde ile ilgili yangınla mücadele konusunda net bir şekilde ne yapması gerektiği bilincine sahip olacaklardır.

Ayrıca personeller iştigal ettikleri Tehlikeli Maddelerin;

  • Yükleme
  • Boşaltma
  • Elleçleme

    Kurallarına hakim olacaklardır.

Eskişehir Web Tasarım