DÖKÜMANTASYON

İşletmenin iştikal ettiği tehlikeli maddelere ilişkin ADR zorunlulukları ile bu maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılmasında uyulması gereken kurallara ilişkin prosedür, talimat ve kontrol formlarını  hazırlıyoruz. Ayrıca mevzuat uyarınca zorunlu kılınan yıllık faaliyet raporlarını ve kaza raporlarını hazırlayarak idare tarafından hazırlanan sisteme girişlerini gerçekleştiriyoruz.

Eskişehir Web Tasarım